Vandenbrink Onroerend Goed uit Ermelo wordt de nieuwe eigenaar van de vrijesector-huurwoningen in het Oranjepark in Ermelo.  Zorggroep Noordwest-Veluwe is blij met de samenwerking met de Ermelose ondernemer en de overige partijen die bij de verdere planvorming in het Oranjepark hun rol behouden. 

Vandenbrink Onroerend Goed is straks eigenaar van de 6 huurwoningen in de vrije sector en de 19 appartementen in de midden huur.  Voor dat laatste project zal ook de samenwerking worden onderzocht met de Zorggroep, om een deel van die huurappartementen toe te wijzen aan mensen met een toenemende zorgvraag. Zij wonen dan zelfstandig maar wel in de nabijheid van woonzorgcentrum Kroondomein. Er is al een dergelijke samenwerking met UWOON voor de 42 sociale huurappartementen die nu in aanbouw zijn.

Bij de ontwikkeling van het Oranjepark blijven andere bekende partijen hun rol houden. Zo zorgt Van Wijnen Harderwijk – als gedelegeerd ontwikkelaar en bouwer in opdracht van Vandenbrink Onroerend Goed – voor de verdere ontwikkeling van de nieuwbouw. Van Wijnen heeft woonzorgcentrum Kroondomein gerealiseerd in opdracht van de Zorggroep, bouwt nu 42 sociale huurappartementen in opdracht van UWOON en zal ook 8 tot 10 luxe koopappartementen gaan bouwen.

De achterliggende gedachte van het Oranjepark is om te komen tot een prachtige, zorgzame en duurzame woonwijk, een wijk waarin mensen naar elkaar omkijken. De betrokkenheid van lokale partijen staat symbool voor dit gedachtegoed. De eerste schetsen van de projectmatige nieuwbouw, van de hand van FIER architecten uit Nijkerk, zijn tijdens een inloopavond met omwonenden al gedeeld en ook de commissie Omgevingskwaliteit heeft daar inmiddels naar gekeken.

Voor we echt gaan bouwen is er nog wel wat te doen. Zo zal eerst de oplevering van de 42 sociale huurappartementen van UWOON plaatsvinden en moet de eerste fase van het park worden aangelegd. Dit najaar start ook de sloop van de 15 nog aanwezige seniorenwoningen in het Oranjepark. Zij maken plaats voor de nu geplande nieuwbouw.

In die tussentijd gaat de verdere planvorming door zodat de bouw van het volgende plandeel in het Oranjepark in 2024 kan starten.