Heel voorzichtig maakte thuiszorgmanager Joran Hoogenberg een grote doos open, om daar vervolgens vol trots zijn nieuwe collega uit te tillen: de Guardian-robot Misty II! Jorans collega’s Yaela en Fred van de thuiszorg, Rick van ICT en Klaske en ondergetekende van communicatie keken ademloos toe.

De Zorggroep neemt deel aan het internationale project Guardian. We zijn als eindgebruiker betrokken bij het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van deze sociale robot waarmee we senioren willen gaan ondersteunen in hun dagelijkse leven. Naast de robot is er ook een app ontwikkeld voor zorgprofessionals en mantelzorgers, waarmee Guardian kan worden ingesteld. De komende periode zal de robot ingezet worden in de thuiszorg van Zorgroep Noordwest-Veluwe.

Het ontwerpen en ontwikkelen van de robot doen we in dit project in co-creatie met ouderen, wijkverpleegkundigen en mantelzorgers. Op die manier begrijpen we beter hoe de robot senioren en hun formele en informele zorgverleners in het echte leven zou kunnen helpen. Tijdens het project wordt er doorlopend getest en geëvalueerd met onze collega’s en cliënten en hun mantelzorgers. De eerste live test-sessies hebben inmiddels plaatsgevonden. Tijdens deze sessies hebben zorgverleners, mantelzorgers en ouderen kennis kunnen maken met de Guardian-robot en de bijbehorende applicatie kunnen uitproberen. De ervaringen met Guardian en ideeën over de gebruiksvriendelijkheid en meerwaarde van de functionaliteiten hebben zij met ons gedeeld.

Quote deelnemer workshop:

‘Ik zou het wel leuk vinden om een workout te kunnen doen van 10 minuten die de robot begeleidt.’

Quote wijkverpleegkundige Trude Jozuazoon:

‘De cliënt is door de inzet van de guardian minder afhankelijk van de thuiszorg’.

Vanuit de Zorggroep is er veel input gegeven over de wensen en behoeften van de oudere, mantelzorger en zorgprofessional en waaraan gedacht moet worden. De technische partners uit het project, waaronder ConnectedCare, gaan nu aan de slag om het prototype van Guardian op basis van de resultaten te verbeteren. Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor zorg, ondersteunt ondertussen de Zorggroep bij het onderzoek naar de inzet van de Guardian-robot. In de tweede testronde (januari -maart), komt de robot twee weken bij iemand thuis te staan. Ouderen die thuiszorg krijgen, hun mantelzorgers en wijkverpleegkundigen gaan tijdens deze pil

ot aan den lijve ondervinden hoe de zorgrobot kan bijdragen aan ieders welbevinden, welke functionaliteiten van de robot écht meerwaarde hebben en hoe de robot nóg geavanceerder en slimmer kan worden.

Wat kan de zorgrobot?

Guardian is een 3-jarig Active and Assited Living (AAL) onderzoeksproject waarin zowel nationale partners als internationale partners in Italië en Zwitserland meewerken. Naast de Zorggroep zijn in Nederland de volgende partners betrokken: Vilans, de Technische Universiteit Eindhoven, ConnectedCare en Smartrobot Solutions. Aanleiding voor het project is de toenemende druk op de zorgprofessional en mantelzorger. Het idee is dat Guardian gezelschap biedt en de ogen en oren van de zorgverlener zijn, wanneer die niet bij de oudere is. Het Guardiansysteem bestaat uit een robot (Misty II), een tablet om met Guardian te kunnen communiceren en een zorgverlener-app om herinneringen in te stellen en de oudere te monitoren. De wijkverpleegkundige en mantelzorger kunnen zo ook op afstand een oogje in het zeil houden. Uiteindelijk ontwikkelen we de robot tot een hulpmiddel voor coaching en monitoring en wordt het een maatje bij iemand thuis.

Foto: v.l.n.r. Joran Hoogenberg, Misty en Fred Prins