Voor de komende jaren is budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. In dit kader werkt het Advies- en behandelcentrum samen met medewerkers in de zorg aan verschillende projecten.

Zie hieronder de verschillende projecten.  

Dons

De naam ‘Dons’ staat voor warmte, zachtheid en liefdevolle zorg.  Het mag tegenstrijdig klinken, maar vanuit deze warme zorg kan de bewegingsagoog zelfs een kussengevecht houden met een bewoner, omdat die juist beweging nodig heeft.  

Comfortzorg voor onze bewoners is een breed begrip. Het bestaat uit allerlei activiteiten die een multidisciplinair team aanbiedt om het comfort en welzijn te verhogen van mensen met dementie. Veel van deze zorg wordt al geboden vanuit de professie van de medewerkers.  

Een team bestaande uit diverse disciplines  –  psychologie, logopedie, welzijn, fysiotherapie en ergotherapie, muziektherapie en bewegingsagogie –  is betrokken bij het comfortzorgproject ‘Dons’. Dit project is opgezet vanuit het kwaliteitsbudget van de Zorggroep.

Het Dons-team kan, als dit gewenst is, collega’s (behandelaren, welzijn- en zorgmedewerkers) ondersteunen in het bieden van optimale comfortzorg voor de bewoner met dementie. Daarnaast biedt het team informatie, advies en tips om als zorgverlener comfortzorg in de dagelijkse praktijk toe te passen en uit te dragen.  

Sarcopenie

Sarcopenie is kort gezegd het verlies van spiermassa en daarmee spierkracht als gevolg van het ouder worden. Vanaf ongeveer het 50ste levensjaar verliest u gemiddeld 1-2% spiermassa per jaar. Verliest een oudere bovengemiddeld veel spiermassa en heeft deze daarnaast een meetbaar verminderde spierfunctie en een lagere loopsnelheid dan heet dit sarcopenie.   

Sarcopenie kan van invloed zijn op uw kwaliteit van leven. Door sarcopenie neemt het risico op vallen en daarmee botbreuken toe. Vermindering van mobiliteit maakt u meer afhankelijk van de zorgmedewerker. Vermoeidheid, verlies van eetlust en gewichtsverlies zijn ander kenmerken van sarcopenie.   

Het belangrijkste wapen tegen sarcopenie is bewegen en dan met name krachttraining. Spieren verdwijnen snel als ze niet gebruikt worden. Daarnaast is voeding van wezenlijk belang. Om spiermassa op te bouwen zijn (extra)eiwitten nodig (uit bijvoorbeeld zuivel, kaas, vleeswaren, noten en vis). 

Het project omvat krachttrainingen gedurende 12 weken, 2x per week en het zorgen voor een verhoogde eiwitinname passend bij uw gewoonten en behoeften.  De voorkeur heeft hierbij een volwaardige voeding met ‘normale’ producten. Dit is onder begeleiding van de fysiotherapeut en de diëtist

  • Kwaliteit van leven neemt toe, mogelijk wordt u meer zelfredzaam.  
  • Toename van spiermassa en daarmee de kracht, waardoor fysiek vermogen verbetert.  
  • Door een toename van spiermassa en/of voorkomen afname spiermassa neemt de zorgzwaarte af, door bv nog net wel een actieve transfer te kunnen maken in plaats van een passieve.  
  • Spierkracht neemt toe en daarmee ook de balans, hierdoor minder valincidenten.  
  • U heeft een volwaardige eiwitinname en weet hoe u dit moet bereiken.  

Palliatieve zorg

Het project Troostvolle nabijheid – gestart in 2019 – is één van de kwaliteitsprojecten van het Advies- en behandelcentrum ter ondersteuning van de Zorggroep.

In dit project is onder andere de basistraining palliatieve zorg opgenomen. Deze training – aangeboden door hospice Jasmijn – is bedoeld voor alle medewerkers van Zorggroep Noordwest Veluwe, zowel intramuraal als extramuraal.
De basistraining vindt ook in 2021 weer plaats.

Het doel van de training is om de kwaliteit van palliatieve zorg en de zorg in de stervensfase te verhogen.

Inmiddels hebben 300 medewerkers van de Zorggroep de basistraining gevolgd. Niet alleen verzorgenden en verpleegkundigen, ook geestelijk verzorgers en paramedici hebben deelgenomen. Wij zorgen immers met elkaar voor al onze cliënten die palliatieve zorg behoeven.

De basistraining belicht alle dimensies in de palliatieve zorg, zowel op het spirituele, het sociale, het psychische als het lichamelijk vlak. Vrijwel alle facetten van palliatieve en terminale zorg komen in 4 dagdelen aan bod. Zo besteden we aandacht aan veelvoorkomende symptomen als pijn en benauwdheid, maar ook aan beslissingen rondom het levenseinde, zingeving, rouw en verlies.

Ook introduceren we een methodiek ‘signalering in de palliatieve fase’. Deze methodiek helpt medewerkers bij het in kaart brengen van signalen die zij waarnemen.

Eén dagdeel wordt door een specialist ouderengenees-kunde/kaderarts palliatieve zorg vanuit het Advies- en behandelcentrum (ABC) verzorgd. Tijdens dit onderdeel gaat het over dementie en palliatieve zorg in combinatie met een ‘vragenuurtje palliatieve zorg’.

Gedurende de hele training is ruimte en aandacht voor het uitwisselen van ervaringen. Ook voeren de deelnemers een opdracht uit waarmee de kwaliteit van de palliatieve-terminale zorg verbeterd kan worden.

Dementiewijzer

Informatie volgt binnenkort