CZ vergoedt extra benodigde GRZ 2019 niet

Reactiveringscentrum Klimop neemt met ingang van 22 november de rest van 2019 geen CZ-verzekerden meer aan die geriatrische revalidatiezorg (GRZ) nodig hebben. Het lukt Klimop niet om aan de vraag aan GRZ te voldoen binnen het budget dat CZ hiervoor heeft toegekend voor 2019. Het zogenoemde ‘omzetplafond’ is inmiddels overschreden. Klimop wil graag zorg blijven bieden aan CZ-verzekerden in de rest van 2019, maar CZ heeft tijdens overleg aangegeven dat zij hiervoor geen extra budget zal toekennen.

“Het is triest dat CZ-verzekerden de dupe worden, maar wij kunnen geen zorg leveren die wij niet vergoed krijgen. Dat zou immers weer direct ten koste gaan van de zorg aan andere kwetsbare ouderen die ook broodnodig is. Deze opnamestop betreft ook de verzekerden van Nationale Nederlanden, Delta Lloyd en Ohra, omdat ook zij vallen onder het omzetplafond van CZ”, verklaart Ard Kleijer van de Zorggroep Noordwest-Veluwe, waarvan Klimop onderdeel uitmaakt. “Vanaf januari 2020 start CZ weer met het vergoeden van GRZ en worden CZ-verzekerden die GRZ nodig hebben weer opgenomen. Tot die tijd zijn wij helaas genoodzaakt deze draconische maatregel te nemen.” Voor de huidige patiënten op Klimop verandert er niets: “Patiënten van CZ die momenteel bij Klimop in behandeling zijn, kunnen hun behandeling natuurlijk voortzetten”, aldus Kleijer.

Domino-effect

Ook voor CZ-cliënten vanuit het St Jansdal zullen de gevolgen voelbaar zijn. Het grootste deel van de patiënten van Klimop is afkomstig uit dit ziekenhuis. Na bijvoorbeeld een heup- of knieoperatie of een hersenbloeding kunnen ouderen bij Klimop revalideren zodat zij zich uiteindelijk thuis weer kunnen redden. Zorgmanager Frits van der Velde uit St Jansdal: “Het ziekenhuis zal hiervan mogelijk hinder ondervinden. Normaliter plaatsen wij veel patiënten door naar revalidatie-unit Klimop, nu zullen wij in de regio een andere plek moeten zoeken. Dit betekent voor ons extra wachttijd, veel telefoontjes en mogelijk een te lang verblijf in het ziekenhuis.”

Bemiddeling zorgverzekeraar

Ard Kleijer: “We attenderen mensen die verzekerd zijn bij CZ graag op de mogelijkheid tot zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar. CZ is bereikbaar via telefoonnummer tel. 013 – 594 91 10. Daarnaast zou ik ouderen willen adviseren kritisch naar de polisvoorwaarden te kijken voor zij overgaan tot een nieuw contract voor 2020.”