Samen met vijftien zorgorganisaties in de regio spreekt Zorggroep Noordwest-Veluwe haar zorgen uit over de toekomst van de ouderenzorg. Dat doen we met een paginagrote open brief die morgenochtend in dagblad de Stentor staat. Meehelpen? Deel dan onze berichten op social media hierover.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de zorgverzekeraars in Nederland willen de tarieven voor de ouderenzorg verlagen. Nog minder financiële ruimte maakt het werk in de ouderenzorg nog lastiger. Daarom komen we op de Veluwe en in de regio Zwolle gezamenlijk in actie. Met de kop ‘Uitdagende ouderenzorg, hoe dan?’ vragen we aan de minister van VWS en aan de bestuursvoorzitter van Zorgverzekeraars Nederland aandacht voor de werkdruk, voor het tekort aan medewerkers, hoe we met elkaar de zorg betaalbaar houden en vooral: hoe we onze zorg kunnen en willen voorbereiden op de toekomst, de zorg van morgen.

Toekomstbestendig maken
We moeten de ouderenzorg anders vormgeven met elkaar. Door het gebrek aan financiële ruimte is dit haast onmogelijk. Dit leidt tot vertraging in die veranderingen. Terwijl we met elkaar al zo mooi op weg zijn om de zorg voor ouderen in onze regio toekomstbestendig te maken. We geloven in de beweging die we in gang hebben gezet. Samen met ouderen, met naasten, met de samenleving, met collega’s en vrijwilligers, met partners in een brede keten van zorg en welzijn.

Goed werkgeverschap
De praktijk waarin jij je betekenisvolle werk doet, staat onder druk. Dagelijks is het een uitdaging om de roosters, de planning en de zorgroutes rond te krijgen. Het verzuim neemt toe. Collega’s zijn moe, haken voor korte of langere tijd af en maken zich zorgen hoe het verder moet. We willen een goede werkgever zijn, met ruime voor werkplezier, een goede balans tussen werk en privé en een passend salaris.

Financieel gezond blijven
We blijven inzetten op een betere cao, maar die is er nog niet. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om te zorgen dat we de loonkosten kunnen betalen uit de budgetten die we hebben. En die budgetten staan onder druk, als organisatie moeten we ook financieel gezond zijn én blijven. Dan helpt het niet als de minister en de zorgverzekeraars komen met kortingen op de tarieven.

Toenemende vergrijzing
We willen ons niet druk maken om die druk, maar om onze ouderenzorg. De vergrijzing heeft meerdere gevolgen: er komen steeds meer ouderen die afhankelijk zijn van onze zorg en die bovendien ook steeds ouder worden. Daarnaast is er een grote groep zorgmedewerkers die de komende jaren met pensioen gaan. Door een tekort aan medewerkers en de financiële ruimte die minder wordt, ontstaat een onhoudbare situatie voor de ouderenzorg. Niet alleen in onze regio maar in heel Nederland. Niets doen is geen optie. Het roer moet om. We moeten ons aanpassen, de zorg van morgen met elkaar vormgeven.

Hoe dan?
Maar hoe dan? Samen zetten wij onze schouders onder de uitdagende ouderenzorg en de veranderingen die hard nodig zijn in onze sector. We roepen de minister, de politiek en Zorgverzekeraars Nederland op om samen met ons in gesprek te blijven over de zorg van de toekomst en vragen om financiële ruimte om dit ook waar te maken.

En daarom staat woensdag onze open brief in de krant.