In 3 stappen naar de beste thuiszorg

Stap 1

Aanvragen van thuiszorg
Als u denkt thuiszorg nodig te hebben kunt u dit aanvragen via:
• het servicebureau (088- 056 3000)
• een wijkverpleegkundige
• uw huisarts

Vervolgens plant een wijkverpleegkundige zo spoedig mogelijk een intakegesprek met u of uw mantelzorger. Als direct zorg nodig is dan wordt de zorg gelijk gestart.

Stap 2

Intakegesprek
De wijkverpleegkundige komt bij u thuis voor een gesprek. U bespreekt wat nodig is om de zorg te starten. De wijkverpleegkundige stelt een wijkverplegingsindicatie. Hierin staat wanneer, hoe lang en welke zorgmomenten u ontvangt. Vervolgens komt een thuiszorgteam op afgesproken tijden bij u langs om u de zorg te verlenen.

Stap 3

Vergoeding
Wijkverpleging zit in uw basisverzekering. Dit betekent dat thuiszorg u zelf niets kost. U betaalt zelfs geen eigen risico of bijdrage. Uw thuiszorgaanbieder declareert de geleverde zorg bij uw zorgverzekeraar, u hoeft ook daar niks voor te doen. Alleen als u een ZZP (zorgzwaartepakket) uit de Wet langdurige zorg hebt, maar wel zorg bij u thuis ontvangt, moet u wél een eigen bijdrage betalen.