Zorggroep Noordwest-Veluwe heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten kunnen afsluiten voor 2020.

Helaas hebben wij moeten besluiten om geen contract aan te gaan met zorgverzekeraar Caresq over ELV, GRZ en Wijkverpleging. Reden hiervoor is dat de vergoeding van Caresq in 2020 ontoereikend is om cliënten goede zorg te kunnen bieden. In Nederland behoren wij tot de koplopers in de ouderenzorg omdat wij menselijke, warme en betrokken zorg vanzelfsprekend vinden, net als kwaliteit en professionaliteit in ons werk. Dat is onze missie. Daarom kunnen en willen wij geen concessies doen aan de kwaliteit van onze zorg.

De Zorggroep adviseert ouderen op de Noordwest-Veluwe om kritisch naar de polisvoorwaarden te kijken voor zij overgaan tot een nieuw contract voor 2020.