Ruim een jaar beschikt de Ittmannshof over een belevingstuin: een prachtige ruime en kleurrijke tuin waar bewoners, familieleden en medewerkers volop van genieten. Doel van de belevingstuin – die dankzij vele sponsoren tot stand kwam –  is onder andere het verbeteren van de kwaliteit van leven van de bewoners.

Vanaf de start van het project, 2 jaar geleden, tot afgelopen zomer hebben 3 projectmetingen plaatsevonden om inzichtelijk te maken of de gestelde doelen ook werden gehaald. De metingen werden gedaan onder mantelzorgers en medewerkers.

De uitkomsten van de metingen (zie hieronder) laten goed zien hoe tevreden iedereen met de belevingstuin is. Mantelzorgers zijn vooral blij dat bewoners nu zelfstandig in de tuin kunnen wandelen en zitten, medewerkers vertellen dat de tuin uitnodigt tot bewegen.

Wat een mooi resultaat! Hier is de Ittmannshof – terecht – trots op!

Meer weten?
Lees het bericht over de opening van de tuin op 26 april 2022