Sterven is iets wat ons vroeg of laat zal overkomen daar hebben we geen invloed op, maar wat we wel kunnen is het aangeven van wensen en grenzen rondom het levenseinde, ook als u nog in goede gezondheid verkeerd.

  • Wat is goed om nu al te regelen voor de laatste levensfase?
  • Wilt u wel of niet gereanimeerd worden? Of heeft u hier juist vragen over?
  • Wie mag voor u spreken als u dat zelf niet meer kunt?
  • Welke hulp kunt u krijgen als het nodig is?
  • Welke informatie is er beschikbaar over wensen en grenzen met betrekking tot het levenseinde.

Hierover nadenken en praten met mensen in uw omgeving is belangrijk. Partners, kinderen, vrienden. Daarnaast is het zinvol en belangrijk deze zaken ook met uw huisarts te bespreken.

Wilt u meer weten?
Kom dan naar de informatiebijeenkomst “Weet u wat u wilt”?

Op donderdag 12 oktober 2023 organiseert Zorggroep Noordwest-Veluwe vanuit Hospice Jasmijn een bijeenkomst voor als u meer wil weten over de mogelijkheden bij het ouder worden en rondom het levenseinde. Bij deze bijeenkomst is naast een nabestaande, een verpleegkundige ook een arts aanwezig. U bent van harte welkom in de foyer/ kerkzaal van Sonnevanck

Sonnevancklaan 2 in Harderwijk van 14.30 tot 16.00 (inloop vanaf 14.00)

Aanmelden? Graag! Via servicebureau@znwv.nl