Technologie is langzaam maar zeker niet meer weg te denken uit de zorg. Dat klinkt misschien wat kil en afstandelijk, maar dat is het zeker niet. Beeldzorg bijvoorbeeld is een vast onderdeel van de zorgverlening bij de thuiszorg van Zorggroep Noordwest-Veluwe. Naar grote tevredenheid van zowel cliënten als thuiszorgmedewerkers!

Niet aan huis gekluisterd 
Bij beeldzorg gaat het om zorg waarvoor een verzorgende of verpleegkundige uit de wijk niet bij u aanwezig hoeft te zijn, maar via een beeldscherm de benodigde begeleiding kan bieden. Cliënten die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een iPad (een klein, handzaam beeldscherm) in bruikleen waarmee zij op de afgesproken tijd beeldcontact kunnen maken met iemand van het beeldzorgteam. Tijdens dit contact kijkt de thuiszorg bijvoorbeeld met een handeling mee waarover de cliënt zich nog wat onzeker voelt, zoals het meten van bloedsuiker of toedienen van insuline. Wachten op de thuiszorg is verleden tijd, omdat beeldzorg altijd precies op het afgesproken tijdstip plaatsvindt. Kil en afstandelijk? Zeker niet! Cliënten geven aan erg tevreden te zijn over het persoonlijke contact en de rust die er is tijdens het beeldbellen. Bovendien vinden zij het fijn dat ze niet aan huis gekluisterd hoeven te zitten in afwachting van de thuiszorgmedewerker, maar op elke plek met hun iPad in contact met de thuiszorg kunnen staan.

Waarom zijn zorginnovaties zoals beeldbellen nodig? 
Beeldzorg is een aanvulling op de bestaande zorg. Voor zorghandelingen waarbij dat nodig is, blijven de thuiszorgmedewerkers bij cliënten langskomen. Maar zeker is wel dat de inzet van zorgtechnologie in de nabije toekomst alleen maar zal toenemen. De vraag naar thuiszorg stijgt namelijk sterk: we worden ouder, blijven langer thuis wonen en het aantal verpleeghuisplekken is beperkt. Daar staat tegenover dat de capaciteit van de zorg steeds meer onder druk komt te staan, omdat er veel meer vraag naar zorg is, dan dat er mensen zijn om die zorg te verlenen. Om in de toekomst goede (thuis)zorg te kunnen blijven bieden, moeten organisaties zoals de Zorggroep dus nieuwe, innovatieve vormen van zorg ontwikkelen. Alleen innovaties die bijdragen aan de kwaliteit van leven van de cliënten van de Zorggroep of het vergroten van de effectiviteit voor medewerkers, worden ingezet. Dankzij dergelijke innovaties kunnen veel ouderen langer zo zelfstandig mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen!

Bekijk het filmpje!
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer