De avondklok heeft ook gevolgen voor mantelzorgers. Woont degene voor wie u zorgt niet bij u in huis? En heeft uw naaste tussen 21.00 en 4.30 uur mantelzorg nodig die u niet kunt verschuiven naar een moment voor of na de avondklok? Dan mag u hiervoor op pad. Dat geldt uiteraard ook voor de mantelzorgers van de bewoners van de woonzorglocaties. Wel is het noodzakelijk dat u als mantelzorger van de bewoner een ‘Verklaring noodzakelijke mantelzorg’ bij u hebt. Deze kunt u downloaden op https://www.mantelzorg.nl/avondklok/