Zorggroep Noordwest-Veluwe levert zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) met het volledig pakket thuis (VPT). Dit doen wij met onze vertrouwd thuis-teams in de gemeenten Nunspeet, Harderwijk en Ermelo, nabij een locatie van Zorggroep Noordwest-Veluwe of in de wijk.

U woont zelfstandig, maar we kunnen u ondersteunen met verschillende diensten waaronder alarmopvolging, hulp bij dagelijkse activiteiten, huishoudelijke ondersteuning, maaltijdservice en persoonlijke verzorging en verpleging.

Nadat u contact met ons hebt opgenomen, plannen wij een eerste gesprek met u op basis waarvan wij een zorgleefplan voor u opstellen. Daarin bekijken we met u wat u nog zelfstandig kunt, wat u naasten kunnen doen en waarin u ondersteuning nodig hebt.

Kosten

Uw reguliere woonlasten (huur, hypotheek, verzekering, gas/water/licht e.d.) zijn voor eigen rekening. Voor de zorg die u in het kader van de Wlz-indicatie ontvangt, betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Zie CAK – Rekenhulp Eigen Bijdrage (hetcak.nl).

Meer weten?

Kijk voor meer info over VPT op de website van de overheid: Volledig pakket thuis (vpt) | De Wlz | Regelhulp – Ministerie van VWS

Met uw overige vragen kunt u terecht bij het servicebureau van Zorggroep Noordwest-Veluwe, telefoon 088-056 3000.
Zij zorgen er dan voor dat de juiste persoon u terugbelt.

Van zorg naar samenredzaamheid

Thuis, tenzij
Zelf, tenzij
Hulpmiddel, tenzij
Technologie, tenzij

We helpen ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. Samen met u kijken we naar de best passende ondersteuning. Zorg is niet altijd de beste oplossing. Wat kunt u zelf doen, misschien met hulp van een hulpmiddel of technologie? Technologie en zorg op afstand kunnen helpen om zelfstandig te blijven. Als zelf doen, een hulpmiddel of technologie niet genoeg is, bieden we fysieke thuiszorg. Onze zorg is persoonlijk en sluit zo goed mogelijk aan bij uw situatie en wensen. Zo kunt u langer thuis blijven én houden we de zorg doelmatig.