Door de omvang die de coronacrisis in Nederland heeft aangenomen, liggen de ziekenhuizen overvol en stijgt de vraag naar ziekenhuisbedden per dag. Om de ziekenhuizen in onze omgeving te ontlasten, heeft de Zorggroep uit solidariteit besloten om woonzorglocatie de Dillenburg te gaan inrichten voor de opvang van ziekenhuispatiënten. Het gaat om mensen die de specifieke, schaarse ziekenhuiszorg niet langer nodig hebben.

In de tussentijd dat de Dillenburg gereed wordt gemaakt voor de opvang van eerst 36 en later 60 patiënten, wordt in de Klimop gekeken of er één verdieping (20 kamers) vrijgemaakt kan worden om de doorstroom vanuit het St Jansdal te bevorderen. Zo kan het St Jansdal plaats blijven bieden aan bewoners van onze regio die echt ziekenhuiszorg nodig hebben.

Naar verwachting zal de Dillenburg volgende week een warm welkom kunnen bieden aan mensen die nog wel zorg, maar geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben.