Wie de drie grijze, leegstaande kantoorgebouwen in Harderwijk aan de Johanniterlaan nu weer bezoekt weet niet wat hij ziet: een indrukwekkend en uitnodigend functievrij gebouw staat nu op deze plek. Ontwikkelende belegger RE:BORN herontwikkelde de bestaande gebouwen en maakte er één geheel van, begin mei neemt Zorggroep Noordwest-Veluwe het gebouw in gebruik. Eigenaar wordt institutionele belegger Bouwinvest die Villa Verde opneemt in het Healthcare Fund.

De herontwikkeling van de kantoorgebouwen in Harderwijk was een bijzonder traject. Technisch ontwikkelaar Jouke Hennipman, verantwoordelijk voor de uitvoering vanuit RE:BORN: ‘Wij zagen deze kantoorgebouwen leeg staan. Vanuit onze filosofie leken ze ons direct kansrijk om er dierbaar, duurzaam en dynamisch vastgoed van te maken. Dat had onder meer te maken met de kolommenstructuur van de gebouwen die een vrije indeelbaarheid mogelijk maakt. Ze zijn daardoor goed geschikt om ze functievrij te maken en daarom hebben we de gebouwen ook aangekocht.’ Vanuit de omliggende woonbuurt kwamen al snel enthousiaste reacties op de voorgenomen herontwikkeling. ‘Samen met de gemeente hebben we de omwonenden vanaf het begin goed meegenomen. We hebben uitgelegd dat de transformatie voor enige overlast zou zorgen maar daar was goed begrip. Aan de treurige leegstand zou namelijk een einde komen en het geheel kreeg een veel aangenamere uitstraling. De fifty shades of grey van het kille beton konden we vervangen door een veel warmer beeld.’

Krachtige samenwerking

In een vroeg stadium van de planontwikkeling ontstonden de contacten met Bouwinvest – een institutionele investeerder die namens 25 pensioenfondsen en verzekeraars belegt in vastgoed – en Zorggroep Noordwest-Veluwe. Daaruit ontstond een zeer goede en daadkrachtige samenwerking. De partijen vonden elkaar op de ambitie om een gebouw te realiseren dat in de toekomst eenvoudig is aan te passen. Naar veranderende zorginzichten maar mogelijk ook naar andere functies. De planontwikkeling werd door Zorggroep Noordwest-Veluwe en RE:BORN gezamenlijk opgepakt. Belangrijke input werd daarbij geleverd door de in zorg gespecialiseerde ontwerppartner Lengkeek architecten en ingenieurs. Architect Tim Ras legt uit: ‘Wij adviseren vanuit een integrale denkwijze op het gebied van huisvesting, zorgverlening en bewonerservaring. Op basis daarvan hebben we meegedacht over het Care Concept voor Villa Verde. De bestaande drie gebouwen zijn ingrijpend aangepakt maar het meeste is behouden gebleven.’ Waarbij een deel van de grondstoffen is hergebruikt in het beton van de fundering en voor een deel zijn er nieuwe keukenbladen van gemaakt. Door de drie gebouwen vervolgens te verbinden ontstond één geheel waarbinnen we ruimte konden maken voor het huisvestingsprogramma van de zorginstelling.

Dat programma omvat naast studio’s voor 54 bewoners met een lichte tot zware zorgindicatie ook twee ‘huiskamers’ waar ruimte is voor ontmoeting en gemeenschappelijke activiteiten. Coby Bonestroo, locatiemanager van Villa Verde, licht toe: ‘Villa Verde staat voor de Zorggroep voor mooie dagen, welzijn en samen wonen, leven en werken. Bewoners, hun naasten en (zorg)medewerkers kennen elkaar goed en werken echt samen. Goed eten, een zinvolle en prettige daginvulling naar behoefte, het (blijven) gebruiken van ieders mogelijkheden en talenten en iets doen voor andere mensen, spelen in Villa Verde een

belangrijke rol. Het kloppend hart vormt een mooie, royale gezamenlijke woonkamer met diverse nisjes en hoekjes. Een ruimte waar ontspannen, ontmoeten, rusten en goed eten centraal staan. Dit is de plek waar het samenleven plaatsvindt. Het samen de dag doorbrengen in de gezamenlijke woonkamer is nadrukkelijk het uitgangspunt in Villa Verde.’

Drie pijlers

Het concept kon op instemming rekenen van institutionele belegger Bouwinvest, die Villa Verde na oplevering opneemt als circulaire pilotproject in het Healthcare-fonds. Erwin Drenth, Director Dutch Healthcare Investments bij Bouwinvest: ‘De bebouwde omgeving is een grootgebruiker van grondstoffen. Bouwinvest zet dan ook in op circulaire oplossing. We zijn trots op de oplevering van dit eerste circulaire zorggebouw in onze portefeuille. Het gebouw is niet alleen circulair maar ook energiezuinig. Dit alles maakt het project een aantrekkelijke belegging en waardevast op de lange termijn.’

Nadat de gemeente Harderwijk snel de benodigde procedures organiseerde en de vergunningen verleende, kon bouwbedrijf Prins Bouw starten met de uitvoering. Waar veel aannemers vaak direct pleiten voor sloop-nieuwbouw begreep Prins Bouw de aanpak heel goed en pakte het project uitstekend op. Directeur Wim Prins: ‘Prins Bouw is gespecialiseerd in renovatieprojecten en vanuit die ervaring konden wij goed meedenken over deze opgave. Het plan sprak ons direct enorm aan. Door te renoveren of groot onderhoud uit te voeren dragen we bij aan voortgezet gebruik van gebouwen en woningen. Daarmee leveren we een duurzame bijdrage aan de samenleving.’

En het eindresultaat mag er wezen. Van de constructie, gevels, installaties tot en met de binnenwanden: alles is maximaal voorbereid op aanpasbaarheid. Het is verder bijzonder om te zien hoe allerlei onderdelen van de drie bestaande gebouwen zijn verwerkt. Daarbij speelt circulariteit ook een belangrijke rol in de nieuwe materialen die zijn gebruikt, zoals de klikbare bakstenen en -binnenwanden en de houtlook-biocomposiet aan de buitengevel. Die geven de bewoners straks een gevoel van herkenbaarheid: ‘Kijk, in dat gedeelte woon ik!’.