De wereld waarin we leven lijkt steeds complexer te worden. Natuurrampen, oorlogen, oneerlijke verdeling, polarisatie… Het raakt ons allemaal. We verlangen naar vrede en een wereld waarin alle mensen tot hun recht kunnen komen. Maar het lijkt soms zo ver weg.

Het einde van het jaar is voor velen een moment om terug te blikken. We staan stil bij de mooie gebeurtenissen, maar ook bij verdriet om wat er niet meer is. Het is er allemaal en we zoeken naar rust en harmonie.

Kerst is het feest van hoop en nieuw leven. Het is het feest dat licht brengt in de duisternis van deze tijd, in deze wereld en soms ook in ons persoonlijke leven. Die hoop en dat licht vieren we uitbundig met kerst.

Lang geleden voorspelde de profeet Jesaja de komst van de Vredevorst die ruim 2000 jaar geleden in Bethlehem werd geboren. Hij is de bron van vrede en rechtvaardigheid. Ook al zien we het niet altijd in de wereld om ons heen, we kunnen het wel ervaren in ons hart. Innerlijke vrede. Vanuit die vrede mogen we dienen en delen met anderen. Die vrede wens ik u en uw geliefden toe.

Sjalom. Salam. Peace. Frieden. Paix. Paz.
Vrede zij met u!

Gertjan Veening
raad van bestuur
mede namens de directie