Het Integraal Zorgakkoord (IZA) regioplan Noord-Veluwe en Zeewolde is afgelopen week afgesloten met de formele ondertekening door alle deelnemende organisaties. Deze mijlpaal maakt onze Zilveren Kruis-subregio de eerste die dit uitgebreide plan – van begin tot eind – heeft afgerond. 

Het regioplan vormt de aanzet voor een routekaart om de noodzakelijke transformaties en verbeteringen in de gezondheidszorg in de regio voor de komende jaren te kunnen realiseren.  

Verschillende collega’s in onze organisatie hebben tijdens voorbereidende bijeenkomsten een waardevolle inhoudelijke bijdrage geleverd aan dit plan. De sterke samenwerking en het onderlinge vertrouwen in onze regio hebben geleid tot dit mooie en gedragen resultaat! 

Wat ons bijzonder verheugt, is dat de eerder ontwikkelde VVT- regiovisie ‘Ouder worden op de Noord-Veluwe’ volledig is geïncorporeerd in dit IZA-plan. Dit toont de synergie en consistentie aan tussen onze interne visie en de bredere regionale aanpak.  

We kijken uit naar de voortzetting en versterking van de samenwerking in samenredzame buurten. Samen met diverse andere partners streven we naar een zorgzame samenleving. Dit IZA-regioplan legt een stevige basis voor het verwezenlijken van deze gezamenlijke ambitie.