De Raad van Toezicht van Zorggroep Noordwest-Veluwe is verheugd te kunnen melden dat hij de heer Gertjan J.A. Veening MBA  heeft benoemd tot nieuwe voorzitter Raad van Bestuur. Hiermee is voorzien in de vacature die ontstond door het vertrek van Margreeth Kasper-de Kroon.

Met een bedrijfseconomische en bedrijfskundige achtergrond is Gertjan Veening de eerste jaren van zijn loopbaan werkzaam geweest in de accountancy en bij de Rijksoverheid. Vanaf 2008 heeft hij brede ervaring opgedaan in de zorgsector, waarin hij in eindverantwoordelijke functies als bestuurder en directeur heeft gewerkt. Hierbij heeft hij kennis opgedaan van de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de GGZ. Op dit moment is hij werkzaam als directeur bij Eleos GGZ. Wij zien in hem een ervaren, betrokken en verbindend bestuurder, die invulling kan geven aan het leiderschap dat past bij onze organisatie.

Gertjan Veening is 51 jaar. Hij is gehuwd, heeft 3 kinderen en 1 kleinkind en woont in Zwolle. Op 1 februari 2020 zal hij starten als bestuurder van de Zorggroep.