Stichting Vrienden van Sonnevanck

Een bezoekje aan de dierentuin, een kerstattentie voor de bewoners of de aanschaf van moestuinbakken. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor onze bewoners. Het zijn extra’s, die niet uit de reguliere overheidsgelden betaald kunnen worden. De Stichting Vrienden van Sonnevanck zet zich in om deze extra’s mogelijk te maken. De doelstellingen en het beleid zijn er op gericht om gelden beschikbaar te stellen voor projecten en activiteiten ten behoeve van de bewoners van Sonnevanck, tevens worden financiële middelen beschikbaar gesteld om het leven van de bewoners van Sonnevanck zoveel mogelijk te veraangenamen.

Bij aanvraag van een voorziening, die niet uit de reguliere middelen kunnen worden vergoed, wordt deze aanvraag door het bestuur van de stichting ‘Vrienden van Sonnevanck’ behandeld en bij goedkeuring betaald. Bewoners laten hun waardering over de financiële hulp in voorzieningen regelmatig blijken.
Er is regelmatig overleg met het management van de Zorggroep.

U kunt de vrienden van Sonnevanck op verschillende manieren steunen:
– met een eenmalige gift
– door donateur te worden met een geldbedrag dat u zelf bepaalt
– door de Stichting Vrienden van Sonnevanck in uw testament op te nemen.
Het geld wordt volledig besteed aan extra activiteiten of zaken waar de bewoners van profiteren en die niet op andere wijze bekostigd kunnen worden.

Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.  Het RSIN nummer van de stichting is: 810388388
U kunt uw gift overmaken op:

bankrekening; NL75RABO 0109572912 t.n.v. Stichting Vrienden van Sonnevanck.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Dhr. A.J.W.M. de Craen, voorzitter
Dhr. J. Korevaar, secretaris
Mevr. H.J. de Lange- Nout, penningmeester

De werkzaamheden worden op basis van vrijwilligheid verricht, zonder geldelijke beloning.

Wilt u zich aanmelden als donateur klik hier voor de aanmeldkaart.

Voor meer informatie kunt u mailen naar; vriendensonnevanck@gmail.com
Uw notaris kan meer informatie geven over een legaat. Alle financiële bijdragen zijn welkom. Met uw hulp kunnen we het leven van de bewoners van Sonnevanck net iets prettiger maken.

Het bestuur kwam in 2022 enkele malen bijeen voor de beoordeling van de aanvragen en de besluitvorming van de verdeling van de gelden.

Ieder jaar wordt verantwoording afgelegd in een financieel jaarverslag.

jaarrekening SV 2022

jaarverslag SV 2022

Beleidsplan 2019-2023

Deze stichting valt buiten de verantwoordelijkheid van de Zorggroep.