De Care Academy Veluwe is al sinds 2016 een begrip op de Veluwe. Landstede MBO, Careander, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Christelijke Hogeschool Windesheim, ‘s Heeren Loo en Icare sloegen toen de handen al ineen om scholing en bijscholing te bieden aan studenten en medewerkers in de zorg. Ondertussen is er veel veranderd. Om goed op de uitdagingen van nu en in de toekomst in te spelen, hebben de samenwerkingspartners in de Care Academy Veluwe besloten hun samenwerking nog eens dik te onderstrepen, maar ook om deze te innoveren. Hiervoor ondertekenden zij op 5 december een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst.

De samenleving staat voor een enorme uitdaging. Onder andere door de (dubbele) vergrijzing stijgt de zorgvraag. Daarnaast kampt de zorg met personeelstekorten en krimpen de budgetten. Kortom: de zorg staat onder druk. Anders organiseren is noodzakelijk. ‘Samen’ wordt de norm; om de zorg overeind te houden wordt ‘zorgen’ een gezamenlijke verantwoordelijkheid van cliënt, zorgverlener mantelzorger en vrijwilliger. Ook de invoering van technologische innovaties is noodzakelijk om met minder professionals toch goede zorg te kunnen blijven geven. Deze vernieuwde kijk op zorg hebben de partijen in de CAV verankerd in de vernieuwde samenwerkingsbijeenkomst.

Gezamenlijk zullen zij op basis van de nieuwste inzichten studenten en zorgmedewerkers bekwamen in hun rol als hulpverlener in de context van de eigen kracht van cliënten en het netwerk om hen heen. Hiermee geven de partijen op een moderne wijze mede vorm aan de participatiesamenleving in het werkgebied van zorg en welzijn.

Dit doel wil elke partij vanuit de eigen expertise bereiken door (toekomstige) medewerkers in de zorg en welzijn met innovatieve onderwijsconcepten op maat goed op te leiden en ook door onderzoek te doen en die kennis te delen. Natuurlijk zetten de partners ook sterk in om bij- en nascholing te organiseren voor cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers, zodat zij hun rol in ons zorglandschap goed kunnen oppakken. Want zorgen in de 21ste eeuw: dat doen we samen!

Foto: v.l.n.r: Miluska Broekhuis (Landstede), Gertjan Veening (Zorggroep Noordwest-Veluwe), op het scherm: Victorine de Graaf (Windesheim), Terry Brouwer (Icare) en Marianne Feenstra (‘s Heeren Loo). Niet op de foto: Karin Veltstra (Careander)