Viattence, WZU Veluwe, Zorgverlening het Baken en Zorggroep Noordwest-Veluwe samen in actie voor goede ouderenzorg in de toekomst

De wereld van de ouderenzorg verandert sterk, óók op de Veluwe. We hebben niet alleen te maken met dubbele vergrijzing, maar ook met een groeiende schaarste aan gekwalificeerd zorgpersoneel. Dat vraagt om een andere kijk op en invulling van ouderenzorg. Enerzijds door bijvoorbeeld zorgtechnologie in te zetten, aan de andere kant door een groter beroep te doen op naasten en vrijwilligers. Ook verschuift de plaats waar ouderenzorg wordt verleend: steeds vaker thuis, met een grotere verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Deelname landelijke actiedag

Op 5 september 2023 komen ouderenzorg medewerkers uit heel Nederland in actie. Met het oog op de huidige ontwikkelingen en op de aangekondigde bezuinigingen, nemen de 4 VVT-organisaties deel aan de landelijke actiedag op 5 september aanstaande. Zowel op landelijk niveau als in de regio!

Zorg voor morgen

Onder andere deze ontwikkelingen vormen een aanzienlijke maatschappelijke uitdaging. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat ouderen op een goede manier oud kunnen worden?  Met dit doel voor ogen bundelen Viattence, WZU Veluwe, Zorgverlening het Baken en Zorggroep Noordwest-Veluwe hun krachten; in samenwerking met belangrijke stakeholders werken zij aan een gezamenlijke regiovisie. Ondertussen hebben zij de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet rond bijvoorbeeld de inzet van zorgtechnologie en familieparticipatie.

Tempo

Vanaf 2024 wordt er landelijk bezuinigd op zorgkosten vanuit het zorgkantoor. Als ouderenzorgorganisaties dragen we de verantwoordelijkheid om toekomstige zorg goed te organiseren, met professionele én informele zorg van naasten, buurtgenoten en vrijwilligers. De ontwikkeling en inzet van zorgtechnologie én het investeren in zorgzame gemeenschappen en wijken waardoor mensen langer thuis kunnen blijven, dragen hieraan ook bij. Maar deze veranderingen vragen tijd en energie en een hele goede afstemming met belanghebbenden, zoals cliënten, hun naasten en medewerkers. Die tijd krijgen ouderenzorgaanbieders niet als ze nu met de effecten van kortingen aan de slag moeten.

Kortom: het tempo waarin wordt gekort op de budgetten in de zorg, past niet bij het tempo waarin de ouderenzorgorganisaties kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe invulling van de ouderenzorg. Bovendien: als de budgetkortingen in dit tempo doorgaan, zal dat zeker impact hebben op de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Zo zal er bijvoorbeeld minder geld voor handen aan het bed en minder geld voor vastgoed beschikbaar zijn, terwijl het aantal ouderen stijgt evenals de kosten om de zorg te organiseren.

In gesprek

Samen zijn de ouderenzorgorganisaties in gesprek met ‘Den Haag’. Ze begonnen met een brandbrief aan Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport, gesteund door collega’s in de regio Groot Zwolle en onze 4 VVT-organisaties op de Noord-Veluwe. Hierop volgde een petitie om de voorgenomen bezuinigingen in ouderenzorg voor 2024 te herzien. Eind juli startten Viattence, WZU Veluwe, Zorgverlening het Baken en Zorggroep Noordwest-Veluwe samen met nog 250 zorgorganisaties een kort geding tegen het zorgkantoor. Deze maand volgt eenzelfde kort geding gericht op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Landelijke actiedag

Op 5 september, de eerste vergadering van de Tweede Kamer na het zomerreces, gaan ouderenzorg medewerkers uit heel Nederland naar Den Haag om de petitie te overhandigen en om hun zorg voor morgen bespreekbaar te maken. Viattence, WZU Veluwe, Zorgverlening het Baken en Zorggroep Noordwest-Veluwe steunen dit en faciliteren medewerkers, vrijwilligers en naasten die bij de nationale actiedag willen zijn. Daarnaast vinden er lokaal acties plaats in de vier zorgorganisaties. Deze zullen zeker geen nadelige gevolgen voor bewoners en cliënten hebben. Meer informatie over de lokale acties leest u op de websites en social media van de ouderenzorgaanbieders.