Voor onze woonzorgcentra bestaat een wachtlijst. Zorgbemiddeling beheert de wachtlijst van Zorggroep Noordwest-Veluwe en wijst de zorg aan u toe. Wij zullen er alles aan doen om u de benodigde zorg zo snel mogelijk te geven. Als u dat wenst, kunnen wij vanuit de thuiszorg overbruggingszorg inzetten. Voor thuiszorg in Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten bestaat geen wachtlijst.

Wachtlijsten
De daadwerkelijke wachttijd is mede afhankelijk van het aantal mutaties in de betreffende locatie, de urgentie van de aanmelding/de hoogte van het zorgzwaartepakket (ZZP) en de voortgang van de (nieuw)bouw van locaties van de Zorggroep. In onderstaand overzicht staan de gegevens per 1-12-2022. Deze wachtlijst kan een vertekend beeld geven. In deze lijst worden alleen de 1e voorkeuren vermeld. Voor de meest recente informatie over de wachtlijsten kunt u terecht bij de afdeling Zorgbemiddeling.  tel (088) 056 3000.

Intramuraal capaciteit wachtenden
Sonnevanck/Klimop
Sonnevanck Som 15
Sonnevanck PG 19
De Vlindertuin 3
Hospice Jasmijn 5
Reactiveringscentrum Klimop 40
Harderwijk
Boerhaavehof 48 19
Weideheem VW 42 35
De Boomgaard  Weideheem PG 36 10
Villa Verde SOM 1 27 8
Villa Verde PG 9 27 19
Ermelo
De IJsvogel  VZW 21 9
De IJsvogel Som 21 3
De IJsvogel  PG 21 5
De Amaniet VZW 28 20
De Amaniet PG 24 18
De Arcade 56 8
Kroondomein VZH 20 44
Kroondomein SOM 30 16
Kroondomein PG 22 34
Kroondomein 4 app. VPT 4 21
Putten
De Schauw  VZW 40 22
De Schauw PG 21 30
Elim somatiek 28 6
Elim PG 25 15
Nunspeet
Ittmannshof PG 38 19
Extramuraal capaciteit
Harderwijk
Zorgwoningen Drift 48
Zorgwoningen Voorste Wei 38
Zorgwoningen Plant/Westei 45
Zorgwoningen Randstaete 16
Egelantier (Aanleg) 72
Zeven Akkers 125
Dagbegeleiding De Aanleg 12
Dagbegeleiding Weideheem 9
9
Ermelo
Zorgwoningen Oranjepark 25
Zorgwoningen Prinsenhof 24
Zorgwoningen IJsvogel 16
Dagbegeleiding Kroondomein 10
Dagverzorging de IJsvogel 7
Putten
Dagbegeleiding Schauw 8
Dagbegeleiding Elim 8
Zorgwoningen Schauwplein 36
Zorgwoningen Pastory/Kerkpad 51
Zorgwoningen Schauwzicht in aanbouw 39
Nunspeet
Dagbegeleiding
De Binnenhof
De Veluwse Heuvel
Zorgwoningen De Veluwse Heuvel