Voor onze woonzorgcentra bestaat een wachtlijst. Zorgbemiddeling beheert de wachtlijst van Zorggroep Noordwest-Veluwe en wijst de zorg aan u toe. Wij zullen er alles aan doen om u de benodigde zorg zo snel mogelijk te geven. Als u dat wenst, kunnen wij vanuit de thuiszorg overbruggingszorg inzetten. Voor thuiszorg in Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten bestaat geen wachtlijst.

Wachtlijsten
De daadwerkelijke wachttijd is mede afhankelijk van het aantal mutaties in de betreffende locatie, de urgentie van de aanmelding/de hoogte van het zorgzwaartepakket (ZZP) en de voortgang van de (nieuw)bouw van locaties van de Zorggroep. In onderstaand overzicht staan de gegevens per 1 februari 2021 Deze wachtlijst kan een vertekend beeld geven. In deze lijst worden alleen de 1e voorkeuren vermeld. Voor de meest recente informatie over de wachtlijsten kunt u terecht bij de afdeling Zorgbemiddeling.  tel (088) 056 3000.

Intramuraal capaciteit wachtenden
 
Sonnevanck/Klimop
De Bloementuin somatiek 24 4
Dahlia somatiek 16
Oudbouw somatiek crocus 25
Brem/ eerstelijns verzorging 22
De Vierjaargetijden 56 10
De Vlindertuin 25 3
Korenbloem  PG 37
Hospice Jasmijn 5
Crisis 4
Reactiveringscentrum Klimop 40
Harderwijk
Boerhaavehof VZW 48 10
Boerhaavehof SOM 8
Weideheem  VZW 42 17
De Boomgaard  Weideheem PG 36 12
Randmeer    VZW 46 3
Villa Verde (in aanbouw)
Ermel6
De IJsvogel  VZW /som 21 6
De IJsvogel  PG 21 6
De Amaniet VZW 28 5
De Amaniet PG 24 11
De Arcade 56 2
Kroondomein VZH 20 17
Kroondomein SOM 30 5
Kroondomein PG 22 4
Kroondomein 4 app. VPT 4
Noodhospitaal Dillenburg ELV
Noodhospitaal Dillenburg  WLZ
Putten
De Schauw  VZW 40 3
De Schauw PG 21 11
Elim somatiek 28 14
Elim PG 25 9
Nunspeet
Ittmannshof PG 38 1
Extramuraal capaciteit  
Harderwijk    
Zorgwoningen Drift 48
Zorgwoningen Voorste Wei 38
Zorgwoningen Plant/Westei 45
Zorgwoningen Randstaete 16
Egelantier (Aanleg) 72
Zeven Akkers 125
Dagbegeleiding De Aanleg 12
Dagbegeleiding Weideheem 9
Dagbegeleiding Randmeer 9
Ermelo
Zorgwoningen Oranjepark 25
Zorgwoningen Prinsenhof 24
Zorgwoningen IJsvogel 16
Dagbegeleiding Kroondomein 10
Dagverzorging de IJsvogel 7
Putten
Dagbegeleiding Schauw 8
Dagbegeleiding Elim 8
Zorgwoningen Schauwplein 36
Zorgwoningen Pastory/Kerkpad 51
Zorgwoningen Schauwzicht in aanbouw 39
Nunspeet
Dagbegeleidingg  Ittmannshof 8
Het Buitenhof Nunspeet