Voor onze woonzorgcentra bestaat een wachtlijst. Zorgbemiddeling beheert de wachtlijst van Zorggroep Noordwest-Veluwe en wijst de zorg aan u toe. Wij zullen er alles aan doen om u de benodigde zorg zo snel mogelijk te geven. Als u dat wenst, kunnen wij vanuit de thuiszorg overbruggingszorg inzetten. Voor thuiszorg in Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten bestaat geen wachtlijst.

Wachtlijsten
De daadwerkelijke wachttijd is mede afhankelijk van het aantal mutaties in de betreffende locatie, de urgentie van de aanmelding/de hoogte van het zorgzwaartepakket (ZZP) en de voortgang van de (nieuw)bouw van locaties van de Zorggroep. In onderstaand overzicht staan de gegevens per 1-6-2024. Deze wachtlijst kan een vertekend beeld geven. In deze lijst worden alleen de 1e voorkeuren vermeld. Voor de meest recente informatie over de wachtlijsten kunt u terecht bij de afdeling Zorgbemiddeling.  tel (088) 056 3000.

Som= somatiek (ouderen met lichamelijke beperkingen)

PG= psychogeriatrisch (ouderen met dementie)

Intramuraal capaciteit wachtenden
Sonnevanck/Klimop
Sonnevanck Som 9
Sonnevanck PG 20
De Vlindertuin 1
Hospice Jasmijn 5
Reactiveringscentrum Klimop 40
Harderwijk
Boerhaavehof 48 9
Weideheem Som 42 20
De Boomgaard  Weideheem PG 36 32
Villa Verde SOM 1 27 9
Villa Verde PG 9 27 32
Ermelo
De IJsvogel  Som 21 8
De IJsvogel  PG 21 6
De Amaniet Som 28 7
De Amaniet PG 24 18
De Arcade 56 15
Kroondomein VW 20 22
Kroondomein SOM 30 13
Kroondomein PG 22 37
Kroondomein 4 app. VPT 4 20
Putten
De Schauw  Som 40 18
De Schauw PG 21 36
Elim Som 28 7
Elim PG 25 14
Nunspeet
Ittmannshof PG 38 20
Extramuraal capaciteit
Harderwijk
Zorgwoningen Drift 48
Zorgwoningen Voorste Wei 38
Zorgwoningen Plant/Westei 45
Zorgwoningen Randstaete 16
Egelantier (Aanleg) 72
Zeven Akkers 125
Dagbegeleiding Weideheem 9
Ermelo
Zorgwoningen Oranjepark 25
Zorgwoningen Prinsenhof 24
Zorgwoningen IJsvogel 16
Dagbegeleiding Kroondomein 10
Putten
Dagbegeleiding Schauw 8
Dagbegeleiding Elim 8
Zorgwoningen Schauwplein 36
Zorgwoningen Pastory/Kerkpad 51
Zorgwoningen Schauwzicht in aanbouw 39
Nunspeet
Dagbegeleiding
De Binnenhof
De Veluwse Heuvel
Zorgwoningen De Veluwse Heuvel