In winkelcentrum de Binnenhof in Nunspeet zit een wijkontmoetingscentrum (WOC). Dit WOC wil een bruisend centrum zijn, voor, met en door burgers. Van kind tot senior: Het WOC is een ontmoetingsplek voor u. Elkaar tegen komen en samen activiteiten doen, een kopje koffie drinken, een praatje maken of informatie halen: het is allemaal mogelijk. In het WOC is ook een ruimte voor ouderen die dagbegeleiding bezoeken. Het centrum bevindt zich op de begane grond van het gebouw. Er is elke maand een nieuw activiteitenprogramma. Wees welkom!

We delen ruimten, organiseren activiteiten en zorgen gezamenlijk voor activiteiten. In Wijkontmoetingscentrum Binnenhof is ook een huiskamer voor dagbegeleiding. Bekijk het actuele activiteitenprogramma.

Contactgegevens

Colijnstraat 78
8072 AW Nunspeet
Telefoon: 0341-727339

Faciliteiten

  • Open inloop
  • Actief verenigingsleven
  • Mogelijkheid tot ontmoeting
  • Open tafel, dagelijkse warme maaltijd van 12:00 tot 13:00 uur
  • Dagbegeleiding

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het servicebureau (088) 056 3000.

Cliëntenraad

Bewoners en cliënten kunnen over de zorgverlening meedenken en meepraten. Dit kan bijvoorbeeld via een cliëntenraad die de belangen van de bewoners behartigt. In de Zorggroep zijn 4 regionale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad. Lees meer op de pagina medezeggenschap.

Mantelzorg

Mantelzorgcentrum Nunspeet is de centrale plek in de gemeente Nunspeet waar alle ondersteuning en expertise op het gebied van mantelzorg samenkomen. Dit centrum wil mantelzorgers versterken en zo overbelasting voorkomen. Hierbij werkt het centrum samen met professionals, sociale instanties en burgers.