Kwalitatief goede en betaalbare zorg voor alle kwetsbare en ouder wordende burgers op de Noord-Veluwe, nu en in de toekomst: het is gezien alle ontwikkelingen een uitdaging! Wij zijn ervan overtuigd dat we alleen samen de uitdagingen van de toekomst aan kunnen gaan. Daarom is de Zorggroep als ‘penhouder’ nauw betrokken bij een gezamenlijk initiatief van 12 organisaties die gezamenlijk een verbindende regiovisie willen ontwikkelen die gaat over hoe we nu en in de toekomst ‘ouder worden op de Noord-Veluwe’. Deze regiovisie wordt richtinggevend voor de wijze waarop organisaties individueel én gezamenlijk invulling geven aan hun activiteiten. De visie ontwikkelen we samen. Samen met de inwoners van de Noord-Veluwe en organisaties die zich bezighouden met (langdurige) ondersteuning en zorg voor ouderen en kwetsbaren.

We gaan op reis en weten nog niet waar deze tocht eindigt. Wel weten we dat we over onze organisatiegrenzen heen moeten kijken en gebruik moeten maken van de kracht van de lokale gemeenschap.

In een gezamenlijk startdocument deelt het netwerk haar eerste verkenning: hoe de ouderen kijken naar ‘ouder worden op de Noord-Veluwe’ en op welke belangrijke ontwikkelingen we moeten zien in te spelen. Bekijk ook dit filmpje waarin ouderen op straat worden geïnterviewd over ouder worden op de Noord-Veluwe. https://www.youtube.com/watch?v=w1rhzAvVv_4&t=1s