In deze onrustige en onzekere tijd is het belangrijk om bemoediging en troost te kunnen blijven bieden aan ieder die dat nodig heeft. Onze geestelijke verzorgers hebben daarom een ‘belkamer gebedsmomenten’ ingericht.

Met de ‘belkamer gebedsmomenten’ willen de geestelijk verzorgers medewerkers,  bewoners en hun naasten graag ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld met een bemoedigend woord, een lied, gebed, een stukje uit de bijbel en een paar gedachten erover. Via een ‘belkamer’ kunnen zij  inbellen en luisteren naar het gebedsmoment. Vanaf 14 april  elke dinsdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.30 – 13.50 uur. Op dinsdagmiddag zijn dat in afwisseling de geestelijke verzorgers Luda Klomp en Jan Kievit, op vrijdagmiddag Aly Fidom en Johan van der Veen.

Hoe werkt het?

  • u belt rond 13.29 uur naar 088-2560069
  • u krijgt een welkomstmelding, hierna voert u de toegangscode 03564 in
  • u bent nu in de belkamer

Hebt u  wensen?
Hebt u  gebedspunten die u graag besproken wilt zien tijdens het gebedsmoment? Mail ze dan uiterlijk een uur voor de start naar gebedskamer@znwv.nl. De gebedspunten komen dan bij de geestelijke verzorgers terecht.