Jaarlijks maken wij afspraken met zorgverzekeraars over de kwaliteit en prijs van de zorg. Het kan zijn dat er geen overeenkomst tot stand komt. Of er wel of geen sprake is van een overeenkomst met de zorgverzekeraar kan gevolgen hebben voor de vergoeding van uw zorg:

Er is in 2024 sprake van een contract; de zorg wordt vergoed.
Dit betekent dat we met de betreffende zorgverzekeraar afspraken hebben gemaakt. En dat uw zorg wordt vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Zie voor de verzekeringsvoorwaarden de website van uw zorgverzekeraar.
Declaratie van uw zorg verloopt via ons als zorgaanbieder.

Er is geen contract in 2024; meestal wordt een deel niet vergoed.
Dit betekent dat we met de betreffende zorgverzekeraar geen afspraken hebben gemaakt (niet- gecontracteerde zorg). Uw zorg wordt vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden voor niet- gecontracteerde zorg. Dit betekent meestal dat u een deel van de rekening zelf moet betalen.
Zie voor de verzekeringsvoorwaarden de website van uw zorgverzekeraar. Voor zover mogelijk verloopt de declaratie via ons; voor het resterende deel zult u echter zelf een factuur van ons ontvangen. Hadden we in 2023 wel een contract met de betreffende zorgverzekeraar? Dan geldt een overgang van maximaal 1 jaar. Deze geldt als u in 2023 in behandeling was en die behandeling doorloopt in 2024.

Wij adviseren u tijdig te laten informeren door uw zorgverzekeraar, zodat u de informatie ontvangt die van toepassing is op uw polis.

Tarieven

De tarieven wijkverpleging voor 2024 (ongecontracteerde zorg) zijn:

  • persoonlijke verzorging: € 67,94 per uur
  • verpleging: € 88,35 per uur

Overzicht contracten met zorgverzekeraars

Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf)