Jaarlijks maken wij afspraken met zorgverzekeraars over de kwaliteit en prijs van de zorg. Of er wel of geen sprake is van een overeenkomst met de zorgverzekeraar kan gevolgen hebben voor de vergoeding van uw zorg. Op de pagina contracten met zorgverzekeraars staat een actueel overzicht.