250 ouderenzorginstellingen spannen een kort geding aan tegen de zorgkantoren. Omdat Zorggroep Noordwest-Veluwe een grote verantwoordelijkheid voelt naar de ouderen op de Veluwe én naar alle Zorggroepcollega’s sluiten wij hierbij aan. We trekken daarbij samen op met onze regiocollega’s van Het Baken, Viattence en WZU Veluwe.  

Wat is er aan de hand?

Wij staan in Nederland voor een grote uitdaging. Door het snel toenemend aantal ouderen én stijgende kosten moeten we de ouderenzorg fundamenteel anders gaan organiseren: langer thuis, meer gericht op zelfredzaamheid, samen met naasten en het netwerk. De Zorggroep is – net als andere organisaties in de ouderenzorg – doordrongen van de noodzaak om de zorg toekomstbestendig te maken. En we zijn daar ook volop en enthousiast mee bezig! Denk bijvoorbeeld aan de Proeftuin op Sonnevanck of de inzet van beeldzorg in de thuiszorg. En aan de beweging die we in gang hebben gezet met onze regiocollega’s in de gezamenlijke regiovisie ‘een samenredzame gemeenschap’. 

Goed werkgeverschap

Daarnaast is er de grote verantwoordelijkheid voor onze medewerkers. De Zorggroep wil een goed werkgever zijn en blijven die staat voor werkplezier, een goede werk-privébalans en een passend salaris. Niet voor niets maakten ook wij ons hard voor een betere cao met als glansrijk resultaat dat de lonen in een aantal stappen worden verhoogd.

Deze stijgende loonkosten komen boven op de inflatie, hoge huur- en energiekosten én forse besparingen op verpleeghuiszorg als gevolg van het kabinetsbeleid. Daarnaast korten de zorgkantoren ook de komende jaren weer op de vergoedingen voor de zorg die wij leveren. Dit brengt net als bij andere zorgorganisaties financiële risico’s met zich mee.

Kort geding

Wij gelóven in een nieuwe aanpak! Maar door de stapeling van maatregelen voelen we ons nu klem gezet. Het inkoopbeleid van zorgkantoren leidt tot grote zorgen over de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Daarom sluiten ook wij aan bij het kort geding tegen de zorgkantoren.