De oprichting van de Coöperatieve Vereniging Technologie & Zorg Academie (TZA) IJssel-Vecht is een feit. Op 2 februari zijn 19 onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties in de regio IJssel-Vecht lid geworden van de TZA. Waaronder, met veel enthousiasme, Zorggroep Noordwest-Veluwe.

Door samenwerking binnen de TZA willen onderwijs, overheid en organisaties in zorg en welzijn in IJssel-Vecht bijdragen aan zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk en zo gelukkig mogelijk wonen en leven én aan het werkplezier van (toekomstige) zorgprofessionals.

Bouwstenen TZA IJssel-Vecht
De TZA IJssel-Vecht biedt een innovatieve omgeving voor organisaties, zorgprofessionals en studenten om laagdrempelig kennis te maken met zorgtechnologie, ermee te leren werken en producten te testen; kortom om zorgtechnologie toe te leren passen in de praktijk. De verschillende bouwstenen van de TZA helpen om dit in de eigen praktijk toe te passen. Die bouwstenen worden inmiddels al door 6 verschillende TZA-regio’s ontwikkeld.

De kernactiviteit van de TZA vindt plaats in de Academie en in het Living Lab. Bouwstenen van de academie zijn bijvoorbeeld de online modules en workshops om je kennis over zorgtechnologie bij te spijkeren. Daarnaast kun je in het Living Lab op verschillende manieren kennismaken met technologische hulpmiddelen. Bijvoorbeeld via de informatiestand of ‘infotruck’ met technologische hulpmiddelen om te demonstreren tijdens een themaweek op open dag. Of via de online probeerservice waar je hulpmiddelen kunt lenen voor een cliënt of om zelf uit te proberen. Verder worden er het hele jaar door verschillende evenementen en workshops georganiseerd die aansluiten bij de behoefte aan kennis en interactie van de leden. Ook wordt er samengewerkt aan projecten en worden producten onderzocht via de methode Weten Wet Werkt.

Netwerk in de regio

Alle medewerkers van de aangesloten leden kunnen gebruik maken van de verschillende bouwstenen. Elke regio heeft daarnaast een eigen Kenniskring om samen producten te testen en werkvormen te ontwikkelen voor implementatie van zorgtechnologie. In de Kenniskring zitten bijvoorbeeld de innovator, de opleider, iemand van ICT, de digicoach en iemand van communicatie. Wat je samen ontwikkelt, past door samenwerking in zo’n kring goed bij de zorgvragers waar je voor werkt, bij het niveau van digitalisering in je organisatie en bij actuele thema’s die er spelen zoals positieve gezondheid. De leden bepalen samen wat ze belangrijk vinden. Er is een Denktank waar leden actief zijn op tactisch en strategisch niveau en tenslotte is er een Algemene Vergadering waar de leden op bestuurlijk niveau bij elkaar komen om de koers van de TZA IJssel-Vecht vast te stellen.