Onder dit motto willen de thuiszorgmedewerkers van de Zorggroep de komende jaren inspelen op de veranderingen in de zorg en ondersteuning die nodig is voor de ouderen in onze regio.

Het aantal zorgbehoevende ouderen in onze regio zal in 2040 bijna verdubbelen ten opzichte van 2020. Om toch te kunnen blijven bieden wat mensen nodig hebben aan zorg en ondersteuning, zet de Zorggroep de komende jaren in op meer extramuraal werken en doen we er alles aan om zelfstandig thuis blijven wonen mogelijk te maken. En het liefst zo zelfredzaam mogelijk. We hebben met elkaar nagedacht over hoe we dit kunnen waarmaken.

Onlangs formuleerden wij een gezamenlijk de visie van waaruit de thuiszorg van de Zorggroep de komende jaren wil werken. Die visie hebben wij kernachtig samengevat in vier belangrijke thema’s:

  • Thuis tenzij
  • Zelf, tenzij
  • Hulpmiddel, tenzij
  • Technologie, tenzij.

Wat ouderen zelf kunnen doen zij zelf, eventueel met inzet van een hulpmiddel of inzet van technologie.

Heel graag nemen we jullie mee in hoe dat er in de dagelijkse praktijk uitziet. Ditmaal door je een kijkje te geven in de ontwikkelingen in de thuiszorg in het kader van het uitgangspunt ‘hulpmiddel, tenzij’. Bekijk hier het inspirerende filmpje dat thuiszorgcollega Dana Donker maakte.