Zorggroep Noordwest-Veluwe ondersteunt zelfredzaamheid en biedt zorg om langer in de eigen omgeving te wonen.

Met technologische en creatieve oplossingen kunnen we ouderen helpen langer zelfredzaam te zijn. Er zijn hoge verwachtingen van de ondersteunende middelen. Maar gaat technologie het werk van zorgprofessionals ook overnemen?

Technologie gaat het tekort aan personeel niet helemaal oplossen. Zorgorganisaties denken na over het proactief inspelen op het tekort aan personeel en de wens van ouderen om langer in hun eigen woonomgeving te blijven. Dat laatste is niet altijd vrijwillig, maar ook noodgedwongen omdat de overheid in haar beleid inzet op ‘langer thuis wonen met betere ondersteuning en zorg thuis en hulp van mantelzorgers en vrijwilligers’.

Zelf als het kan; thuis als het kan en digitaal als het kan

Het ministerie van Volksgezondheid introduceerde in 2022 het programma: Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). De nieuwe norm hierbij is: zelf als het kan; thuis als het kan en digitaal als het kan.

De strategische koers van de Zorggroep sluit hier goed bij aan. Ook wij zullen bij een zorgvraag samen met de cliënt de mogelijkheden bekijken om hulpmiddelen in te zetten en zo mensen helpen zelfstandig te blijven. Waar dit niet mogelijk is zetten we passende hulp in.

We maken gebruik van technologische zorgoplossingen die hun nut al bewezen hebben. Met diverse partijen in de regio werken we nauw samen. En we participeren in onderzoek, waarbij de ervaringen van onze gebruikers – de cliënten, hun mantelzorgers en onze zorgprofessionals – ingezet worden.

De Zorggroep zet al diverse innovatieve middelen in, waaronder: zorg op afstand met behulp van beeldbellen, of: slim incontinentiemateriaal dat registreert hoeveel urine er in het materiaal zit.

Omdat wij lid zijn van de Technologie en Zorgacademie hebben wij de mogelijkheid om kennis op te doen van technologie en innovatie en slimme hulpmiddelen voor de zorg uit te proberen. Ook onze cliënten kunnen deze hulpmiddelen uitproberen.

Wij hebben deelgenomen aan het Guardian-onderzoeksproject onder leiding van Vilans, samen met partners uit Italie en Zwitserland en Nederland. Hierbij is onderzocht in hoeverre een sociale robot mantelzorgers en zorgprofessionals kan ondersteunen in de begeleiding en zorg. Ouderen, mantelzorgers en professionals zijn actief betrokken bij het onderzoek en konden hun ervaringen delen.

“Met een klein beetje hulp van Floor voel ik me minder afhankelijk en hou ik zelf de regie over mijn leven”

Zorgrobots Floor en Liz hebben de mogelijkheid om verbale begeleiding te geven bij dagelijkse activiteiten. Zij kunnen bijvoorbeeld de cliënt eraan herinneren om medicijnen in te nemen, te eten of te drinken, afspraken na te komen en de cliënt coachen om een activiteit te gaan doen. In een app kan de mantelzorger of de zorgprofessional vanaf een afstand taken en boodschap inzetten voor de cliënt. En zo houdt de cliënt met een klein beetje hulp zelf de regie over zijn of haar leven.

De nieuwe versies van de zorgrobots zijn samen met onze cliënten in de thuissituatie getest. Niet alleen willen wij de ervaringswijsheid van onze (eind)gebruikers gebruiken om samen met hen zorgoplossingen te ontwikkelen, maar we willen ook een bijdrage leveren aan de zorg van de toekomst.

In deze video vertellen Joran Hoogenberg, manager thuiszorg, en Trude Lugard, casemanager dementie, in 10 minuten over het zogenoemde ‘Guardian-project’. Ze vertellen waarom de Zorggroep heeft meegedaan, wat het heeft opgeleverd voor medewerkers en voor cliënten en hoe zij de toekomst zien.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer