In augustus informeerden we u over het kort geding dat Zorggroep Noordwest-Veluwe, Viattence, WZU Veluwe en Zorgverlening Het Baken en 250 andere zorgorganisaties hebben aangespannen tegen de zorgkantoren over het inkoopbeleid van 2024. Daarover leest u in dit artikel

Op 25 september was de zitting en inmiddels hebben we het vonnis van de rechter ontvangen. Een omvangrijk vonnis, dat we in de komende weken verder bestuderen. We geven u wel graag alvast een update over de belangrijkste uitkomst en aanvullende ontwikkelingen.

Geen gelijk gekregen op de tarieven
Als het gaat om het aanpassen van de tariefafspraak met het zorgkantoor hebben we helaas ongelijk gekregen. Dat vinden we jammer want dit betekent dat de verhoogde kosten (lonen, hoge inflatie en materiele kosten zoals huur en energie) niet volledig gecompenseerd gaan worden in de gelden die we van het zorgkantoor ontvangen. Wij zijn dus zelf verantwoordelijk voor het opvangen van dit verschil.

Meer lucht in financiën
Gelukkig is er ook goed nieuws! Het zorgkantoor heeft onlangs het richttarief voor 2024 met 0,9% verhoogd én zijn een deel van de aangekondigde landelijke bezuinigen door de politiek teruggedraaid tijdens gesprekken over de miljoenennota. We krijgen als ouderenzorgsector een jaar extra tijd om ons voor te bereiden op een toekomstbestendige ouderenzorg en we trekken daarbij op de Veluwe op met Viattence, WZU en Het Baken.

Zorg voor ouderen moet anders
Want we moeten anders gaan zorgen. De maatschappij verandert. Er komen steeds meer ouderen bij, die ook nog eens ouder worden. Daarnaast is er steeds minder gekwalificeerd zorgpersoneel beschikbaar. Deze tekorten worden in de toekomst alleen maar groter. Het is dus belangrijk dat we als samenleving de zorg voor ouderen anders organiseren.

Vakkundige zorgprofessionals moeten zich focussen op de professionele zorgtaken en alleen aanvullen met zorg waar het écht nodig is. Mantelzorgers, familie, buren en anderen uit het netwerk van een cliënt zullen een grotere rol moeten spelen in de zorg voor hun naaste. Maar ook bijvoorbeeld gemeenten, wijkcentra, verenigingen, supermarkten spelen hierin een rol.

Een andere uitdaging is het voorkómen van gezondheidsproblemen. Hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen niet vereenzamen? Is het een oplossing dat we het weer normaal gaan vinden in de eigen buurt naar elkaar om te kijken? Maar hoe organiseer je dat dan? En ook: hoe kunnen we er zélf aan bijdragen dat we zo gezond mogelijk blijven, met gezonde voeding en genoeg beweging?

Wat doe u al voor een ander? En wat doet u om gezond ouder te worden?