Het kabinet heeft versoepelingen van de bezoekregeling geadviseerd omdat inmiddels een groot deel van bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen is gevaccineerd. Het gaat om het versoepelen van de bezoekregeling – vanaf maandag 15 maart – van één naar twee personen per dagPer week kunnen dit meerdere personen zijn, maar maximaal 5 verschillende. Dit geldt voor bezoek van bewoners die volledig (dus twee keer) zijn gevaccineerd. Om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen, adviseren wij dat er per bezoek 1 persoon komt, of twee personen tegelijk uit hetzelfde huishouden
Voor bewoners die nu één keer of niet zijn gevaccineerd, geldt nog steeds de regel van één bezoeker per bewoner per dagWe hopen dat u het nog even volhoudt! 

Om iedereen gelegenheid te geven bezoek te ontvangen zonder dat er teveel mensen tegelijk op de locatie zijn, is de maximale bezoekduur drie uur. Daarnaast is er natuurlijk altijd ruimte voor maatwerk als dat nodig is.

Coronaregels nu nóg belangrijker

Het perspectief op deze verruiming is fantastisch nieuws na een jaar van beperkingen! Maar ook heel spannend: er is nu geen corona in de woonzorglocaties, terwijl een verruiming van de bezoekregeling weer nieuwe risico’s met zich meebrengt. Daarom nemen we nog even de tijd om – in overleg met de lokale cliëntenraden en medewerkers  – goed te bekijken hoe we er veilig voor kunnen zorgen dat er vanaf maandag 15 maart weer meer bezoekers per dag kunnen komen. Tot die tijd geldt de regel van één bezoeker per bewoner per dag nog. Wij hechten eraan om te benadrukken dat nog meer dan voorheen geldt dat het essentieel is dat iedereen zich aan de coronaregels houdt. Gevaccineerd zijn betekent nog niet dat het virus niet kan worden verspreid. Er is nog geen enkele aanleiding om nu te verslappen. Dat betekent: 

  • Bezoek meldt zich vooraf aan via de bezoekersapp https://znwv.planuwbezoek.nl/ 
  • Corona-achtige klachten? Dan geen bezoek! 
  • Altijd 1,5 meter afstand van elkaar bewaren  
  • Bij het betreden van de locatie: handen goed desinfecteren en continu een mondneusmasker dragen. In de buitenlucht is dat masker niet nodig als er minstens 1,5 meter afstand gehouden kan worden.  

Wij hopen dat we er zo samen met u voor kunnen zorgen dat corona niet terugkomt in de woonzorglocaties!  

Hebt u hier vragen of opmerkingen over? Neem dan contact op met de locatiemanager of uw contactverzorgende. 

Wij wensen u een mooi en veilig samenzijn toe!