Hebt u hulp nodig, zodat u prettig thuis kunt blijven wonen? Wij bieden thuiszorg met aandacht en kijken vaak net iets verder dan nodig is. U kunt bij ons terecht als u langere tijd zorg nodig heeft, maar ook op tijdelijke basis, bijvoorbeeld na een operatie.

Misschien is er in het begin weinig hulp nodig en neemt dit gaandeweg toe. Als het nodig is, kunnen wij de zorg uitbreiden. De wijkverpleegkundige gaat hierover graag met u of uw naaste in gesprek. U kunt bij ons terecht voor: persoonsalarmeringbegeleiding, verzorgingverpleging en casemanagement dementie. Wij werken vanuit ons kantoor in woonzorgcentrum Weideheem in Harderwijk.

Beeldzorg
Na een succesvolle proefperiode met ‘beeldzorg’ bij 10 thuiszorgcliënten, wordt beeldzorg nu een vast onderdeel van onze zorgverlening. Meer over beeldzorg kunt u hier lezen.

Thuiszorg regelen

Wilt u thuiszorg regelen of hebt u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met het servicebureau van Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het telefoonnummer van het servicebureau is 088 0563000. Het servicebureau is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur. U kunt de wijkverpleging ook een email sturen.

Thuiszorg Zorggroep Noordwest-Veluwe
Woonzorgcentrum Weideheem
Drift 2, 3844 JW Harderwijk
T: 088 – 056 3000
E: wijkverplegingharderwijk@znwv.nl 

Hoe denken anderen over de thuiszorg van de Zorggroep?

“De verzorgsters zijn toegewijd, vriendelijk, discreet en hulpvaardig bij kleine wensjes. Hun handelingen getuigen van kennis en (vaak) lange ervaring.”

Bron: zorgkaartnederland.nl

“Op nette en snelle wijze is gevolg gegeven aan onze zorgvraag tot tevredenheid.”

Bron: zorgkaartnederland.nl

“Ik ben heel erg tevreden over het hele team.”

Bron: zorgkaartnederland.nl

Thuiszorg regelen in 3 stappen

Aanvraag thuiszorg

Als u thuiszorg van Zorggroep Noordwest-Veluwe wilt aanvragen, dan kunt u ons servicebureau bellen. Het telefoonnummer is 088 0563000. In Harderwijk kunt u de wijkverpleegkundigen ook een e-mail sturen. De wijkverpleegkundige neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek met u of uw mantelzorger. Als direct zorg nodig is, dan wordt dit gelijk gestart.

Gesprek wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis voor een gesprek. U bespreekt wat nodig is om de zorg te starten. De wijkverpleegkundige stelt een wijkverplegingsindicatie. Hierin staat wanneer, hoe lang en welke zorgmomenten u ontvangt. Vervolgens komt een thuiszorgteam op afgesproken tijden bij u langs om u de zorg te verlenen.

Vergoeding

Wijkverpleging zit in uw basisverzekering. Dit betekent dat thuiszorg u zelf niets kost. U betaalt zelfs geen eigen risico of bijdrage. Uw thuiszorgaanbieder declareert de geleverde zorg bij uw zorgverzekeraar, u hoeft ook daar niks voor te doen. Alleen als u een ZZP (zorgzwaartepakket) uit de Wet langdurige zorg heeft, maar wel zorg bij u thuis ontvangt, moet u wél een eigen bijdrage betalen.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Woont u zelfstandig thuis maar hebt u daarbij ondersteuning of hulpmiddelen nodig? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt die hulp en ondersteuning. Voor ondersteuning vanuit de Wmo kunt u bij uw gemeente terecht.
Lees hier meer over de ondersteuning vanuit de Wmo.