Wijkverpleegkundigen thuiszorg Harderwijk Inge Laurens Clarie

Uw eerste aanspreekpunt voor thuiszorg in Harderwijk is een wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke regelfunctie. Hij of zij organiseert de thuiszorg vanaf uw eerste indicatiestelling tot het laatste zorgmoment. De wijkverpleegkundige werkt nauw samen met de wijkteams, uw huisarts en andere zorgorganisaties.

Goed om te weten: niet de huisarts, maar de wijkverpleegkundige stelt de indicatie voor de thuiszorg. Hierin staat welke zorg nodig is.

Verwijzing in 3 stappen

Stap 1

Aanvragen van thuiszorg
Als u denkt thuiszorg nodig te hebben kunt u dit aanvragen via:
• het servicebureau (088) 056 3000
een wijkverpleegkundige
• uw huisarts

Vervolgens plant een wijkverpleegkundige zo spoedig mogelijk een intakegesprek met u of uw mantelzorger. Als direct zorg nodig is dan wordt de zorg gelijk gestart.

Stap 2

Intakegesprek
De wijkverpleegkundige komt bij u thuis voor een gesprek. U bespreekt wat nodig is om de zorg te starten. De wijkverpleegkundige stelt een wijkverplegingsindicatie. Hierin staat wanneer, hoe lang en welke zorgmomenten u ontvangt. Vervolgens komt een thuiszorgteam op afgesproken tijden bij u langs om u de zorg te verlenen.

Stap 3

Vergoeding
Wijkverpleging zit in uw basisverzekering. Dit betekent dat thuiszorg u zelf niets kost. U betaalt zelfs geen eigen risico of bijdrage. Uw thuiszorgaanbieder declareert de geleverde zorg bij uw zorgverzekeraar, u hoeft ook daar niks voor te doen. Alleen als u een ZZP (zorgzwaartepakket) uit de Wet Langdurige Zorg heeft, maar wel zorg bij u thuis ontvangt, moet u wél een eigen bijdrage betalen.

Wijkteam Stadsweiden

Team_thuiszorg_Harderwijk_Stadsweiden

Wijkteam Stadsweiden werkt vanuit woonzorgcentrum Weideheem.

Wijkteam De Aanleg

Wijkteam De Aanleg werkt vanuit De Aanleg.

Wijkteam Leuvenemse Hof

Wijkteam Leuvenemse Hof werkt vanuit Sonnevanck.

Wijkteam het Centrum

Wijkteam het Centrum werkt vanuit woonzorgcentrum Randmeer.

Wijkteam Tweelingstad

Wijkteam Tweelingstad werkt vanuit woonzorgcentrum Weideheem.