Uw eerste aanspreekpunt voor thuiszorg in Putten is een wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke regelfunctie. Hij of zij organiseert de zorg vanaf uw eerste indicatiestelling tot het laatste zorgmoment. De wijkverpleegkundige werkt nauw samen met de wijkteams, uw huisarts en andere zorgorganisaties.

Goed om te weten: niet de huisarts, maar de wijkverpleegkundige stelt de indicatie voor de thuiszorg. In de indicatie staat welke zorg er nodig is.

Verwijzing in 3 stappen

Stap 1

Aanvragen van thuiszorg
Als u denkt thuiszorg nodig te hebben kunt u dit aanvragen via:
• het servicebureau (088) 056 3000
• een wijkverpleegkundige
• uw huisarts

Vervolgens plant een wijkverpleegkundige zo spoedig mogelijk een intakegesprek met u of uw mantelzorger. Als direct zorg nodig is dan wordt de zorg gelijk gestart.

Stap 2

Intakegesprek
De wijkverpleegkundige komt bij u thuis voor een gesprek. U bespreekt wat nodig is om de zorg te starten. De wijkverpleegkundige stelt een wijkverplegingsindicatie. Hierin staat wanneer, hoe lang en welke zorgmomenten u ontvangt. Vervolgens komt een thuiszorgteam op afgesproken tijden bij u langs om u de zorg te verlenen.

Stap 3

Vergoeding
Wijkverpleging zit in uw basisverzekering. Dit betekent dat thuiszorg u zelf niets kost. U betaalt zelfs geen eigen risico of bijdrage. Uw thuiszorgaanbieder declareert de geleverde zorg bij uw zorgverzekeraar, u hoeft ook daar niks voor te doen. Alleen als u een ZZP (zorgzwaartepakket) uit de Wet Langdurige Zorg heeft, maar wel zorg bij u thuis ontvangt, moet u wél een eigen bijdrage betalen.