Wat kunnen wij leren van de ouderen in onze verzorgingshuizen? Om dat zichtbaar te maken is een bijzonder project gestart: ‘Herken, erken en ken mij’.   

Onze bewoners hebben in hun leven veel kennis en ervaring opgedaan. Het lijkt ons mooi om iets van deze levenswijsheid in beeld te brengen. Hiermee willen we ook zichtbaar maken hoe boeiend het is om met ouderen te werken, aldus Ginger Kleijer, initiatiefnemer van het project ‘Herken, erken en ken mij’. Samen met Marguerita Fidder en de twee enthousiaste vrijwilligers Angela van den Broek en Adissa Reijersenen, zorgt ze voor de uitvoering van het project.  

Vrijwilliger Angela maakt prachtige portretfoto’s van de deelnemers en Adissa neemt de interviews af. Dit gesprek gaat over wat in het leven van de bewoner belangrijk  is geweest, welke levenslessen zijn geleerd en wat men aan de jongeren wil meegeven. Marguerita en Ginger zorgen voor de administratieplanning en randvoorwaarden. 

Klik op de afbeelding om naar het verhaal te gaan

Wat gebeurt er vervolgens met de interviews en foto’s? Marguerita: ‘De foto’s voorzien we van een kort citaat uit het interview en verspreiden we via social media. Sommige uitgebreidere interviews plaatsen we op de website van de Zorggroep.  Ook willen we – wat later in het jaar – de foto’s met citaten exposeren in locaties van de Zorggroep en mogelijk ook in expositieruimtes in openbare gebouwen in Ermelo en Putten. 

Ginger: ‘We zijn gestart op locatie Kroondomein en daarna gaan we door op andere locaties in Ermelo en Putten. We zijn heel blij met de enthousiaste reacties van de deelnemers. Het zijn prachtige verhalen!’ 

Meer info over dit project?  

Een interview met de heer Hoeve in het kader van het project Herken, erken en ken mij.