Het concernteam is als volgt samengesteld:

  • Gertjan J.A. Veening, voorzitter raad van bestuur
  • Peter Roemaat, manager Specialistisch Centrum Ouderenzorg
  • Roelof Hoving, regiomanager Noord (Harderwijk/Nunspeet)
  • Ard Kleijer, regiomanager Zuid (Putten/Ermelo)
  • Annekee Hanssen, manager Advies- en Behandelcentrum
  • Albert van der Meer, manager HRM/support
  • Pierre Verhoeve, manager Finance, Control en Informatisering

Een aantal stichtingen van de Zorggroep beschikt over de ANBI-status. Meer informatie >

De raad van toezicht is als volgt samengesteld:
De heer K.J. Noorman, voorzitter
De heer J. Duenk, vice-voorzitter
Mevrouw H.F. Bloemendal, lid
De heer H.A. Dijkstra, lid
Mevrouw J.N. de Haas-de Vries, lid
De heer M.F. van de Streek, lid

Organogram