Het managementteam is als volgt samengesteld:

Murk Westerterp, interim-voorzitter raad van bestuur
Hessel Lodder, regiomanager Ermelo en Harderwijk
Ina Nieland, regiomanager Nunspeet en Putten
Ard Kleijer, manager Specialistisch Centrum Ouderenzorg
Janet Kleis, manager Advies- en Behandelcentrum
Sylvia Bernard, manager HRM/Support
Richard van Hussel, manager finance & control

 

Een aantal stichtingen van de Zorggroep beschikt over de ANBI-status:

> Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding
> Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Zorg

De raad van toezicht is als volgt samengesteld:

De heer L.C. Duifhuizen, voorzitter
De heer A. L. Dost, vice-voorzitter
Mevrouw H.F. Bloemendal, lid
De heer H.A. Dijkstra, lid
De heer J. Duenk, lid
Mevrouw J.N. de Haas-de Vries, lid
De heer K.J. Noorman, lid
De heer M.F. van de Streek, lid