Het concernteam is als volgt samengesteld:

  • Gertjan J.A. Veening, voorzitter raad van bestuur
  • Roelof Hoving – regiomanager Nunspeet, Harderwijk, Putten, Thuiszorg, Welzijn en VOS
  • Peter Roemaat – regiomanager Sonnevanck, Klimop en Ermelo
  • AnneKee Hanssen – manager Advies en Behandelcentrum
  • Albert van der Meer – manager support (HRM, L&O en Communicatie)
  • Pierre Verhoeve – manager Finance en ICT
  • Daniëlle Boots – bestuurssecretaris (en leidinggevende kwaliteitsbureau)

Een aantal stichtingen van de Zorggroep beschikt over de ANBI-status. Meer informatie >

De raad van toezicht is als volgt samengesteld:
De heer K.J. Noorman, voorzitter
De heer J. Duenk, vice-voorzitter
Mevrouw H.F. Bloemendal, lid
De heer H.A. Dijkstra, lid
Mevrouw J.N. de Haas-de Vries, lid
De heer M.F. van de Streek, lid
De heer E. Hooiveld, lid

Organogram