Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe voegt waarde toe aan vitaliteit en welbevinden van ouderen vanuit een christelijke levensvisie en vanuit de kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en geborgenheid. De Zorggroep doet dit door waardevolle zorg op maat te bieden; in verbinding met de cliënt en elkaar. Uitgangspunt daarbij is dat de cliënt de regie over zijn of haar leven heeft/houdt. De kernactiviteit van de Zorggroep is het bieden van zorg- en dienstverlening, alsmede huisvesting aan hoofdzakelijk ouderen in het adherentiegebied Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten. Deze zorg- en dienstverlening bestaat uit: verzorgings- en verpleeghuiszorg, overbruggingszorg, thuiszorg, dagverzorging, dagbehandeling en welzijn, reactivering, palliatief terminale zorg en paramedische zorg vanuit het Advies- en Behandelcentrum.

Zorggroep Noordwest-Veluwe heeft een tweetal stichtingen die beschikken over de ANBI-status. Via bijgevoegde Standaardformulieren publicatieplicht Zorginstellingen leggen wij verantwoording af:

> Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

> Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Zorg