Vroeger was recht op zorg ongeveer zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. Maar Nederland ontwikkelt zich richting een participatiemaatschappij. De eerste vraag die wordt gesteld als het minder gaat met iemand: wat kunnen familie, vrienden en buren doen? Pas daarna komt professionele zorg in beeld. Zodra professionele zorg wordt geleverd zet ook de hulp van naasten door. De samenwerking tussen naasten en professionals heeft continu onze aandacht.

De Zorggroep stelt haar cliënten centraal in de zorgverlening. De meesten hebben een kring van mensen om zich heen; gezinsleden, familieleden, vrienden, buren. Een aantal doen al klusjes, houden een oogje in het zeil, bieden gezelschap of helpen met koken of bij de administratie. Wellicht zijn er gezins- of familieleden die zorgtaken op zich nemen, de mantelzorgers, zoals medicijnen verzorgen of u helpen met douchen. Zodra iemand bij ons in zorg komt, vragen wij de naasten wat zij nog willen doen. Welke rol wil en kan iedereen die bij de cliënt betrokken is innemen?

Wij vinden het belangrijk om met cliënten en hun naastbetrokkenen de zorgverlening af te stemmen. Hierbij bespreken wij de wederzijdse verwachtingen en maken passende afspraken. Daar staat tegenover dat wij naastbetrokkenen ondersteunen wanneer daar behoefte aan is, want zij verdienen onze aandacht. Dit doen wij bijvoorbeeld door regelmatig bijeenkomsten te organiseren en bij vragen of problemen samen op zoek te gaan naar passende oplossingen.

In onderstaand filmpje legt Nicole uit waarom de samenwerking met familieleden en vrijwilligers zo belangrijk is voor cliënten:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer