Onbetaalbare handen!

In de Zorggroep zijn ruim 1000 gemotiveerde vrijwilligers actief met een warm hart voor ouderen. Door hun inzet is er extra tijd en aandacht voor onze cliënten. De Zorggroep hecht veel waarde aan alle vrijwillige inzet. Sterker nog, de Zorggroep ziet het als een wezenlijk onderdeel van de organisatie. Volgens onze zorgvisie gaat het steeds meer om de kwaliteit van leven: het realiseren van warme zorg, een zinvolle dagbesteding en goede huisvesting. Vrijwilligers leveren hieraan een belangrijke bijdrage en zijn een onmisbare schakel in het zorgproces.

Beleid

Zowel voor de vrijwilliger als voor de Zorggroep is het van belang  te weten wat de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van beide partijen. Dit schept duidelijkheid. De beleidsnotitie Vrijwilligers voorziet in deze informatie. Om vrijwilligers zo goed mogelijk te begeleiden is per regio een coördinator aangesteld.

Vrijwilligerswerk dat bij u past

Door de vele verschillende woonvormen en een actief verenigings- en activiteitenaanbod in de locaties zijn er volop mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.
Weten wat de mogelijkheden zijn? Kijk op de pagina vrijwilligerswerk  op onze de werkenbij-site.